Logowanie Rejestracja
Regulamin

§1.Pojęcia

 

 1. Serwis – strona internetowa www.smacznego.rzeszow.pl wraz z wszystkimi podstronami
 2. Operator serwisu – firma IMEDIO Paweł Wójtowicz, 39-200 Dębica, ul.Krucza 37
 3. Użytkownik serwisu – osoba/firma zarejestrowana w serwisie www.smacznego.rzeszow.pl
 4. Rejestracja – założenie konta użytkownika przez podanie adresu email, loginu oraz hasła
 5. Prezentacja lokalu, Lokal - część serwisu poświęcona lokalowi gastronomicznemu będącego własnością Użytkownika, zawierający szczegółowe informacje nt lokalu, jego lokalizacji oraz oferty.

 

§2.Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie www.smacznego.rzeszow.pl jest darmowa i dobrowolna.
 2. Użytkownicy serwisu mają możliwość dodawania do bazy serwisu prezentacji lokali oraz potraw.

 

§3.Prezentacje lokali

 1. Dodawanie prezentacji lokali do serwisu jest dobrowolne i darmowe.
 2. Użytkownik może w każdej chwili edytować, usunąć lub deaktywować swój lokal.
 3. Lokale użytkownika ustawione przez niego jako aktywne będą pokazywane wszystkim osobom przeglądającym serwis.
 4. Za treść i aktualność prezentacji lokali odpowiadają użytkownicy.

 

§4.Abonament premium

 1. Każdy użytkownik ma w obrębie swojego konta możliwość wykupienia abonamentu Premium.
 2. Opłacony abonament premium powoduje że:
  • lokale i potrawy użytkownika są wyświetlane w sekcji wyników promowanych (wyróżnionych kolorem i pokazywanych w pierwszej kolejności), zgodnych z kryteriami wyszukiwania
  • użytkownik ma możliwość dodania 20 zdjęć do galerii lokalu (standardowo 3)
  • użytkownik ma możliwość wybrania swojej dowolnej potrawy do wyświetlania w boksie "Dzisiaj polecamy" na stronie głównej serwisu.
  • użytkownik ma możliwoś dodawania do prezentacji lokalu wpisów promocyjnych (aktualności) które są również prezentowane na głównej stronie serwisu.
 3. Abonament premium jest aktywowany na określony wybrany przez użytkownika czas i po jego upływie wszystkie wymienione w pkt 2 opcje zostają zablokowane.

 

§5.Reklamy

 1. Każdy użytkownik może umieścić na stronach serwisu swoją reklamę w formie statycznej (obraz) lub animowanej (animacja flash) wraz z odnośnikiem kierującym do prezentacji lokalu, potrawy lub na URL zewnętrzny.
 2. Reklamy w serwisie są płatne i ich ceny zależą od miejsca w którym reklamy są wyświetlane oraz od wielkości pakietu odsłon reklamy.
 3. Raz umieszczonej i opłaconej reklamy nie można edytować ani zmieniać jej miejsca wyświetlania.
 4. Użytkownik ma możliwość usunięcia każdej ze swoich reklam. W przypadku reklam opłaconych, niewykorzystane odsłony nie będą zwracane.

 

§6.Treści niedozwolone

 1. Reklamy, opisy lokali, potraw, aktualności oraz wszelkie treści dodawane przez użytkownika nie mogą zawierać:
  • treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym,
  • treści pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety,
  • odnośników do stron zawierających którekolwiek z w/w treści
  • odnośników do stron z nielegalną zawartością. Przykładami treści nielegalnych są: pornografia dziecięca, materiały naruszające prawa autorskie lub materiały, które zachęcają do nielegalnych działań (na przykład do oszustwa lub przemocy), promują je i pomagają je organizować, a także materiały naruszające dobra osobiste innych osób,
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego punktu, Operator ma prawo do całkowitego usunięcia konta użytkownika z serwisu wraz z wszystkimi jego prezentacjami lokali i potraw oraz reklamami. W takim przypadku użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotu kosztów niewykorzystanych odsłon dla reklam oraz za niewykorzystany okres opłaconego abonamentu.

  

§6.Rozliczenia

 1. Za wszystkie wykupione reklamy oraz abonament będą wystawiane faktury vat
 2. Faktury będą wystawiane zbiorczo za wszystkie usługi na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i wysyłane do użytkownika pocztą email w formacie PDF.  Każdą fakturą użytkownik może pobrać po zalogowaniu na swoje konto w dziale "Moje faktury"
 3. Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu platnosci.pl za daną usługę z góry.

 

§7.Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji w serwisie
 2. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadamiania.